Avdeling for klinisk farmakologi

Toksiske alkoholer utføres ikke lenger ved rusmiddelanalyser i serum

Publisert 18.02.2018

Ved rekvirering av alkoholanalyse i serum har det hittil rutinemessig blitt gjort analyse av metanol, isopropanol og aceton i tillegg til etanol, siden disse stoffene inngår i samme analysemetode. Dette anser vi ikke lenger for hensiktsmessig, siden analyse av slike toksiske alkoholer svært sjelden er relevant i misbrukssammenheng. Analyse av disse stoffene må heretter rekvireres spesielt.

Ved mistanke om inntak av toksiske alkoholer bør alltid sykehusinnleggelse vurderes, og eventuelle analyser bør vurderes rekvirert som øyeblikkelig hjelp.