Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Tonsillitt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Streptococcus pyogenes, betahemolytiske streptokokker gruppe C og G.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sekret fra tonsillekryptene evt. tett under membraner.

Forsendelse

Pensel i bakteriologisk transportmedium.

Sist oppdatert 19.01.2024