Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Transportmedier

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Prøver til mikrobiologiske undersøkelser bringes laboratoriet snarest mulig. Prøvene kan oppbevares midlertidig i kjøleskap. Prøver utsådd på skåler i avdelingen, må straks settes i varmeskap. Ferdigtappede blodkulturer oppbevares i værelsestemperatur inntil de plasseres i blodkulturmaskinen.  Ved ønske om analyse av prøver utenom bemannet åpningstid, må vakthavende mikrobiolog kontaktes av rekvirerende lege personlig.  Kommersielt prøvetakingsutstyr/medier har påtrykt holdbarhetsdato og bør ikke brukes i noen vesentlig tid etter utgått dato.

Bestillingsskjema prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner

NB: Prøver med antatt stort smittepotensiale (f. eks TB), skal sendes i transporthylse.

Oversikt transportmedier:

Urindyrkning


Art. 150266: Vacuette, transportbeholder uten borsyre

• Anbefales for urindyrkning, hvis transporttiden er <4 timer
• Prøven oppbevares kjølig (+4°C) inntil den sendes laboratoriet
• Volum: 2-5 mL urin

Tekst, brev

 

Art. 156615: Vacuette, transportbeholder med borsyre (svart ring på korken)

• Transporttid >4 timer
• Ingen tilgang på kjøleskap
• Volum: Fullt glass for riktig borsyrekonsentrasjon
• Unngå unødig bruk av borsyreglass. Borsyre kan medføre falske negative prøvesvar eller lavt bakterietall, da mikrobene dør ved for lav pH.

Uansett prøveglass (med eller uten borsyre) anbefaler vi at urinprøver oppbevares i kjøleskap der dette er mulig.

Et nærbilde av et målebånd

Brukerveiledning urin overføringsenhet

Fredagsprøver for lege-/helsesenter med bringetjeneste

For prøver som tas på fredager etter at siste bringetjeneste har gått anbefales oppbevaring i kjøleskap til kommende mandag. Urinen overføres deretter til uringlass før transport til laboratoriet. Valg av prøveglass avhenger av transporttiden.

Prøvetaking

Urinen skal helst ha stått minst 4 timer i urinblæren. Risiko for kontaminasjon fra hud-/ vagianl flora er stor i forbindelse med prøvetaking av urin. Det er derfor meget viktig at pasienten informeres om hvordan en korrekt urinprøve tas. Midtstrøms urinprøve minsker risikoen for forurensing i forbindelse med prøvetaking. Pasienten skal late vannet med fri stråle, den første porsjonen urin lates i toalettet og deretter skal urinprøven tas midt under vannlatingen (dvs. prøven skal ikke tas på slutten eller i begynnelsen av vannlatingen). Med denne metoden minimeres risiko for forurensning i forbindelse med prøvetaking. Ved prøvetaking hjemme skal pasienten sette prøven i kjøleskap for oppbevaring frem til prøven bringes til lege-/ helsesenter.

Rekvisisjon

Utfylling av kliniske opplysninger er viktig for å gi en korrekt vurdering av eventuell oppvekst fra urinprøven.

Eksempler på opplysninger som er nyttige for vurderingen:

 • Symptomer på UVI
 • Residiverende UVI, behandlingssvikt
 • Mistanke om pyelonefritt, urosepsis
 • Antibiotikabehandling
 • Tidligere prøve(r)
 • Graviditet
 • Asymptomatisk bakteriuri
 • Preoperativ kontroll for urologiske pasienter
 • Prøve tatt ved engangskateter eller permanent kateter
 • Poseprøve fra barn
 • Andre relevante opplysninger som nedsatt immunforsvar, diabetiker, stenoser/anomali i urinveier, urinveisinstrumentering


Mangelfull utfylling av kliniske opplysninger kan gi begrenset identifikasjon og resistensbestemmelse av oppvekst.

Bakterie transportmedium med normal pensel til aerob/anaerob-/sopp-/gonokokk-/gardnerella-/Trichomonasdyrkning. Både for dyrkning og molekylære analyser.
Art.nr. 505110

Tekst

 

Bakterie transportmedium med tynn pensel til aerob-/ anaerob-/ sopp-/ og vanskelig dyrkbare bakterier. Både for dyrkning og molekylære analyser.

Art. nr: 505111

Tekst


Diagram
 

Spesielt for Nasopharynxprøver
Før testpinnen varsomt og horisontalt langs nesegulvet i neseboret til du møter motstand, ca 8 cm inn i nesen for voksne.
La testpinnen ligge i ca. 10 sekunder, slik at nylonmaterialet kan suge til seg celler.
Roter 2-3 ganger før testpinnen tas ut og settes tilbake i transportrøret.

Virus/ Chlamydia transportmedium med normal pensel til øye, øre, nese, hals, sår, vagina og urinveier
Art. nr: 505112

Virus transportmedium med tynn pensel til nasopharynx prøver
Art. nr: 505113

Noen flasker neglelakk

 

Tåler vanlig postgang og kan sendes i romtempratur.

Prosedyre for prøvetaking

Diagram
 

EDTA-glass
Benyttes til PCR-undersøkelser av fullblod og plasma. (Plasma kan for øvrig også benyttes til de fleste serologiske analyser dersom vanlig serumglass mangler.)

Fullblod benyttes til cytomegalovirus- og Epstein Barr-virus-PCR. Usentrifugert glass sendes inn, og må være oss i hende innen 1-2 døgn. Både forsendelse og oppbevaring skal skje ved romtemperatur.

Plasma benyttes til kvantitativ analyse for hepatitt B, hepatitt C og HIV. Glasset sentrifugeres fortrinnsvis med én gang etter blodtapping (senest innen 6 timer). Dersom EDTA-glass med gel benyttes er avpipettering unødvendig. Plasma sendes ved romtemperatur, og oppbevares kjølig. Holdbarhet ved kjøleskapstemperatur er tre dager for hepatitt C og én uke for hepatitt B og HIV.

Transportør til spinalvæske
Art.nr. 505108

Tekst, brev

 

Cary-Blair transportmedium til fæcesdyrkning, patogene tarmbakterier
Art.nr. 505104

Tekst
 

Fæces transportrør (brun topp) til parasitter/ Cl. diffisile/ virus
Art.nr. 156603

En flaske parfyme
 

Diagram

 

•Legg rikelig med papir i toalettskålen slik at avføringen blir liggende tørt
•Fra bekkenet tas avføring med skjeen som følger prøveglasset. 1 full skje er nok prøvemateriale

Transportmedium (frosset) til tårevæske
Art.nr. 505106

NB:

•Tines før bruk.
•Egenproduserte transportmedier har påtrykt produksjonsdato

Vacutte (uten borsyre)
Til chlamydia-påvisning i urin
Art.nr. 150266

Tekst, brev

NB:
• Urin-vakumrør (gul kork) anbefales.
• Vanlig uringlass uten tilsetting kan også brukes.


Virus/ Chlamydia transportmedium med normal pensel
Art.nr. 505112

Noen flasker neglelakk

 NB:

Tåler vanlig postgang og kan sendes i romtemperatur.

Aerob  flaske grå/blå  kork (BD BACTEC Plus/F aerobic medium)
Art.nr. 502301
Anaerob flaske gul/ oransje kork (BD BACTEC Plus/F aerobic medium)
Art.nr. 502302

To flasker alkohol

Aerob barneflasek sølv/rosa kork (BD BACTEC Plus/F peds medium)
Art.nr. 502314

Tekst

 Kan brukes når lite blodvolum (opptil 3 ml)

Mycosis flasker grå/grønn kork (BD BACTEC Plus/F peds medium)
Art. 502315

Tekst

Ved klinisk mistanke om systemisk gjærsoppinfeksjon anbefales alltid Mycosis flaske i tillegg til ordinære aerobe og anaerobe medier.

Ved mistanke om endemiske mykoser eller systemisk muggsoppinfeksjon kreves spesiell prøvetaking og medier (Isolator). Vakthavende mikrobiolog må kontaktes dersom dette kan være aktuelt, muggsoppinfeksjon kreves spesiell prøvetaking og medier (Isolator)-kontakt vakthavende mikrobiolog.

NB:

 • Ferdigtappede blodkulturer skal oppbevares i værelsestemperatur inntil innslusing i blodkulturmaskinen!
 • Prøvetaking:
  Anbefaler bruk av butterfly; dette da er det enklere å følge med på flasken slik at de ikke fylles for fulle. Vanlig blodprøvetakningsutstyr kan også brukes.

Stuart til vev/ biopsi
Art.nr 505103

En flaske klar væske
 

NB:

 • Stuart transportagar kan brukes inntil blåfargen har nådd 2/3 ned i agaren.
 • Oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap.
Sist oppdatert 19.01.2024