Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Tuberkulose

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Mycobacterium tuberculosis-komplekset

Prøvemateriale/Prøvetaking

Ekspektorat, bronkialskyllevann, indusert sputum, ventrikkelskyllevann, urin, puss, abcess, vev, spinalvæske m.m. til dyrkning og PCR.
Ekspektorat/indusert sputum: Prøven tas helst om morgenen før pasienten har spist. Pasienten skyller munnen med sterilt vann. Pasienten instrueres om å hoste kraftig slik at purulente slimklatter kommer opp. 3 - 10 ml ekspektorat samles i steril beholderDet bør tas 3 prøver, en hver dag i tre påfølgende dager.
Urin: Morgenurin, helst 50 - 100 ml, uten tilsetning. Det bør tas 3 prøver: En hver dag i tre påfølgende dager.

Forsendelse

Sendes på sterilt glass i egen transporthylse, i romtemperatur. Oppbevares kjølig frem til sending.

Kommentar

Prøvemengden og kvalitet på prøvetaking er helt avgjørende for analysens sensitivitet. Dyrkning av mykobakterier kan ta flere uker. Ved ø-hjelp bes det tas kontakt med laboratoriet snarest (TB-Lab 73250 eller vakthavende mikrobiolog 959794797).


Sist oppdatert 04.08.2023