Fagkurs

E-læring: Mikrobiologisk diagnostikk og mikroskopi

Dette kurset skal gi økt forståelse av prøveforløpet ved behov for mikrobiologisk diagnostikk. Det gir kunnskap om hva som er viktig å vurdere før du tar prøve til mikrobiologisk undersøkelse, når du tar prøve og etter at prøve er tatt. Du får også en grunnleggende introduksjon til lysmikroskopi.

Tid og sted

Kurset skal bidra til god og presis diagnostikk, og bedre samhandling mellom helsepersonell som tar prøver og helsepersonell som analyserer prøvene. 

Kurset er relevant for leger, sykepleiere, studenter og annet helsepersonell. 

For å ta kurset utenfor Helse Midt-Norge (uten bruker) må man logge på med ID-porten. Det innebærer at f.eks. studenter som tar kurset nå, og senere blir ansatt i Helse Midt-Norge, vil ha kurset registrert som godkjent fra før. Det gjør også at man kan starte der man slapp, dersom man blir avbrutt underveis. 

Læringsportalen: Mikrobiologisk diagnostikk og mikroskopi