Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Uretritt/cervicitt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Etiologisk agens
N. gonorrhoeae (Gc), Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, genital herpes

Prøvemateriale
For Gc-dyrkning: Sekret/puss som presses ut av urethra minst 1 t etter vannlating eller uretraprøve. Penselprøve fra cervix.
Øvrige agens: Uretrapensel, cervixpensel eller urinprøve. Anusprøve, halsprøve eller øyeprøve (pensel). PCR benyttes på alle nevnte materialer.

Forsendelse
Sekret til Gc dyrkning på pensel i transportmedium.
Øvrige agens: Penselprøver: STD Swab Specimen Collection and Transport Kit. Sendes avkjølt eller i romtemperatur.
Urinprøver kan benyttes til PCR for Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium og Ureaplasma urealyticum. Urin-vakuumrør (gul kork) anbefales. Sendes avkjølt.

Kommentar
Penselprøve gir marginalt høyere sensitivitet for PCR, men urinprøve er også velegnet. Nevnte pensler og beholdere kan benyttes til alle aktuelle PCR-tester.

Sist oppdatert 19.01.2024