Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Urinveisinfeksjon

​Etiologisk agens

E.coli, andre Gram negative staver, S. saprophyticus, S. aureus, enterokokker, Aerococcus urinae.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Urin etter at urinen har stått 2–3 t i blæra. Midtstrømsprøve, evt. etter vask (sengeliggende pasienter). Engangskateterisering, blærepunksjon, poseprøve etter vask hos små barn. Kryss av for riktig prøvetype på rekvisisjonsskjema.

Forsendelse

På glass med borsyre (NB fullt glass for riktig borsyrekonsentrasjon):
Prøveholdbarhet inntil 48 timer i romtemperatur.
Evt. nedkjølt i sterilt glass. Slike medier må holdes nedkjølt dersom transporttid > 4 timer.
Dyppekultur (Uricult, Dipslide) kan benyttes ved lang transporttid (over 48 timer).

Sist oppdatert 19.01.2024