Utfylling av rekvisisjoner

​Alle prøver som sendes til laboratoriene våre skal ha tilhørende rekvisisjon.

For at prøven skal få en sikker og korrekt behandling må følgende påføres rekvisisjonen:
Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
Pasienten sin adresse, postnummer og poststed
Dato og klokkeslett for prøvetaking
Rekvirentens navn og adresse, legekontor, sykehus og sykehusavdeling, hele helsepersonellnummeret og rekvirentkode

Ønskede analyser må krysses av riktig da de fleste rekvisisjonene leses optisk.

Oppgi hvem som skal betale for analysene, Helfo (poliklinikk) eller Rekvirent (inneliggende/institusjon/selvbetalende).

Kliniske opplysninger av betydning for laboratoriets vurdering av analyseresultatene må påføres. For prøver til bakteriologisk dyrkning, må rekvisisjonen inneholde informasjon om pasienten får antibakteriell behandling. Det skal alltid opplyses om lokalisasjon for prøvetaking av prøver til bakteriologisk dyrkning.

Prøver med antatt stort smittepotensiale (eks. TB) skal sendes i transporthylse.

Sist oppdatert 02.03.2022