Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Vesikulært eksanthem, enanthem

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Mest aktuelle etiologiske agens

Herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus, enterovirus.

Prøvemateriale

Vesikkelvæske, halsprøve og fecesprøve for enterovirus.

Forsendelse

Penselprøve på virustransportmedium. Kan sendes i romtemperatur.
Feces sendes på sterilt glass uten tilsetning, helst avkjølt.
Serum kan sendes i romtemperatur.

Kommentar

Vesikkelmateriale til PCR anbefales primært. Serologi tilbys for herpes simplex-virus og varicella-zoster-virus, men benyttes kun i spesielle tilfeller.

Sist oppdatert 30.03.2016