Avdeling for klinisk farmakologi

Viktig info ved bruk av serumrør med gel til medikamentanalyser

Avdeling for klinisk farmakologi vil minne rekvirentene om at serum til medikamentanalyser skal overføres fra gelrør til fordelingsrør umiddelbart etter sentrifugering. Serum må ikke sendes på selve gelrøret, da dette kan føre til at man måler falskt for lav legemiddelkonsentrasjon i serum.

Publisert 28.08.2018
Sist oppdatert 22.05.2023

​Blodprøverør med separasjonsgel er i utstrakt bruk fordi gelen tillater enkel separasjon av serum og cellefraksjon. Mange rekvirenter velger å sende rørene direkte til laboratoriet etter sentrifugering, uten å overføre serum til fordelingsrør (f.eks. 5 ml TT-rør) først. Nyere data viser at dette kan være en kilde til falskt for lave prøvesvar for legemiddelanalyser i serum, fordi noen legemidler kan feste seg til gelen.

Nedgangen i konsentrasjon ser ut til å være minimal dersom man overfører serum til fordelingsrør umiddelbart etter sentrifugering, og således minimerer tiden som serumet er i kontakt med gelen.

Avdeling for klinisk farmakologi anbefaler derfor at dersom serumrør med gel benyttes, skal rørene sentrifugeres etter 30 minutter, deretter helles serum umiddelbart over til fordelingsrør før forsendelse til laboratoriet.
Serumrør uten gel er alltid uproblematisk å benytte, men også disse bør sentrifugeres og overføres til fordelingsrør før forsendelse.

Se vår hjemmeside www.stolav.no/farma for mer utførlig prøvetakingsinstruks. Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 eller e-post klinisk.farmakologi@stolav.no ved spørsmål.