Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Virale/ serøse meningitter

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Enterovirus, herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus, Borrelia burgdorferi, syfilis.
I tillegg hos nyfødte: parecchovirus og cytomegalovirus

Prøvemateriale

Spinalvæske, minst 1 ml. I tillegg hals/svelgprøve (pensel).
Ved mistanke om enterovirus anbefales også fæcesprøve.
Vesikkelvæske/sårsekret på pensel ved utslett.
Evt. serum (se nedenfor).

Forsendelse

Spinalvæske sendes på sterilt glass, avkjølt, og bør være på laboratoriet innen ett døgn.
Penselprøve på virus transportmedium. Kan sendes i romtemperatur.
Fæces sendes på sterilt glass uten tilsetning, helst avkjølt.
Ved spørsmål om nevroborreliose eller nevrosyfilis må serumprøve tatt samtidig alltid ledsage spinalvæske.

Kommentarer

PCR er anbefalt metode for alle virus. Antistoffpåvisning er eneste tilgjengelige metode for Borrelia burgdorferi og syfilis.
PCR-undersøkelse for andre nevrotrope virus kan være aktuelt hos immunsupprimerte eller i spesielle situasjoner (Epstein-Barr-virus, cytomegalovirus, humant herpesvirus 6 og 7).
Ved spørsmål om skogflåttencephalitt tas både spinalvæske og serum. VI videresender prøvene til referanselaboratoriet (FHI).
Parotittvirus, morbillivirus og rubellavirus kan være aktuelle agens hos ikke-vaksinerte.

Sist oppdatert 31.03.2016