Artikkel

Behandling av abdominalt aortaaneurisme blant de eldste pasientene, hvor går grensa?

En ny artikkel med data fra Norsk Karkirurgisk Register (NORKAR) er publisert i Eur J Vasc Endovasc Surg og kan nå leses på nett.

Publisert 18.04.2024