Forskning

Formålet til registeret
Hodepineregisteret er et nasjonalt register som inkluderer alle nevrologiske avdelinger i landet. Hovedmålet med registeret er at alle pasienter med alvorlig primær hodepine skal få lik tilgang på utredning, diagnostikk og behandling uavhengig av bosted og andre forhold, og lik mulighet til å delta i forskningsprosjekt.

Hodepineregisteret vil starte første registrering i januar 2023, og ved god oppslutning vil forskning på registeret være aktuelt i løpet av 2024.
 
Søknad om forskning på Hodepineregisteret forutsetter godkjennelse fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og det søkes via Helsedata.no​. Det vil her finnes en variabeloversikt.

 
Sist oppdatert 26.06.2024