Om oss

Hodepineregisteret er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med alvorlige primære hodepiner som behandles i spesialisthelsetjenesten. ​​

Registeret er samtykkebasert, og alle de 18 nevrologiske avdelingene i Norge vil bidra med førstegangsregistrering. 

Hodepineregisteret ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av Helsedirektoratet i mai 2022, og vil starte første registering i januar 2023.​

Databehandlingsansvarlig: St. Olavs hospital HF
Databehandler: Norsk Helsenett
 
Hjemmesider:
 
Postadresse: 
Norsk register for alvorlige primære hodepiner, St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim 
 
Besøksadresse:
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs hospital
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

E-postadresse:
 
​Registerkoordinator:
Nina Bäcklund  
Tlf: 90 64 48 91
 
Faglig leder:
Knut Hagen
Tlf: 95 40 15 79
 

  • Julie Sønnervik (Privatpraktiserende, Sandnes, Helse vest)
  • Christofer Lundqvist (AHUS, Oslo, Helse Sør Øst)
  • Hilde Karen Ofte (Bodø, Helse Nord)
  • Marte Bjørk (HUS, Bergen, Helse Vest) 
  • Erling Tronvik (Trondheim, Helse Midt) 
  • Bendik Winsvold (OUS, Helse Sør Øst) 
  • Brukerrepresentant: Laila Bratterud Mathisen (Hodepine Norge)
 Sist oppdatert 28.10.2022