Pasientinformasjon

Hodepineregisteret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister hvor det registreres pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten for alvorlige primære hodepiner.

​​​Hodepineregisteret er samtykkebasert og du samtykker til deltakelse ved å fylle ut samtykkeskjema digitalt via helsenorge.no eller ved skriftlig signatur på papir. Dette skjer under en konsultasjon hos nevrolog på ditt sykehus. Etter godtatt samtykke vil det bli registrert diagnose, utredning, behandling og pasientrapportert nytte. 

Hovedmålet med registeret er at alle pasienter med alvorlig primær hodepine skal få lik tilgang på utredning, diagnostikk og behandling uavhengig av bosted og andre forhold, og lik mulighet til å delta i forskningsprosjekt. 

Du kan til enhver tid logge deg inn Helsenorge ​for å bestille innsyn til alle opplysninger som er samlet inn om deg. Her er det også mulig å trekke samtykket. 
Sist oppdatert 28.10.2022