Registerinformasjon

Her finnes informasjon om hvordan man får tilgang til å registrere i Hodepineregisteret, en oversikt over ulike dokumenter som brukes i registret og kortfattet brukerinstruksjoner.

Opprette bruker og registrere i Hodepineregisteret

Pålogging og brukertilgang gjøres via Falk-forsiden: på https://falk.nhn.no/ 
Velg Hodepineregisteret, fyll inn aktuelle opplysninger og trykk «Søk om tilgang». 
 
Etter tildelt brukertilgang kan du registrere nye pasienter via https://mrs.nhn.no/. Ta kontakt med registersekretariatet ved eventuelle problemer.

​​Nyttige dokumenter

Demonstrasjonsvideo

Videoen viser hvordan inkludere en pasient i Hodepineregisteret. Vær oppmerksom på at det fra juni 2023 kom en ny versjon av løsningen som bl.a. innebærer en reduksjon på >20 % av registrering ved førstegangsregistrering som gjøres av kliniker. Den siste delen som beskrives i videoen besvares nå av pasienten selv på skjema som sendes via Helsenorge.no. 

Sist oppdatert 03.04.2024