Om oss

Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals: Hørselsregisteret for barn er et kvalitetsregister for barn som ikke passerer nyfødtscreening for hørsel og/eller barn med permanente hørselstap < 18 år.

Et samlet fagmiljø og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNH-foreningen) står bak opprettelsen av det nasjonale kvalitetsregisteret. Registeret er et av flere registre innenfor Øre-nese-hals-området. I januar 2023 ble registeret reservasjonsbasert.

Hørselsregisteret for barn ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av Helse - og omsorgsdepartementet i 2022, og hadde nasjonal oppstart i januar 2023.

Kontaktinformasjon
Dataansvarlig: St. Olavs hospital HF
Databehandler: St. Olavs hospital

Hjemmesider:

Postadresse:
Hørselsregisteret for barn, St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresse:
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs hospital
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Registerkoordinator:
Ann Helen Nilsen
Tlf. 72 57 53 76

Faglig leder:
Tone Stokkereit Mattsson

Nasjonalt fagråd
​Fagrådet er sammensatt med representanter fra alle regionale helseforetak ved sykehusenes ØNH-avdelinger, ØNH-foreningen, Norsk audiografforbundet, Norsk audiopedagogisk forening, Norsk teknisk audiologisk forening, Norsk barnelegeforening, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse, samt representanter fra Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund. Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret.​

 • Haakon Arnesen, ØNH-lege, St. Olavs hospital (leder)
 • Dagny Hemmingsen, ØNH-lege, UNN, Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (Helse Nord)
 • Marte Myrum, audiofysiker (Helse Sør-Øst)
 • Renate Berg, audiograf, SUS, Norsk audiografforbund (Helse Vest)
 • Åshild Spjøtvold, audiopedagog, St. Olavs hospital, Norsk audiopedagogisk forening (Helse Midt)
 • Ragnhild Støen, barnelege, St. Olavs hospital, Norsk barnelegeforening
 • Karolina Gisvold, overlege, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse
 • Nina Jakhelln Laugen, psykologspesialist og førsteamanuensis, NTNU og Nord Universitet
 • Marit Winjor, Hørselshemmedes Landsforbund HLF
 • Elisabeth Frantzen Holte, Norges Døveforbund​​​​​​​​​​​
   
  ​​

Sist oppdatert 30.06.2023