Pasientinformasjon

Hørselsregisteret for barn er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Registeret samler opplysninger om barn i alderen 0-18 år som ikke har godkjent hørselstest som nyfødt og/eller barn med varig hørselstap. Registeret skal sikre god og likeverdig behandling, øke kunnskapen om barn med hørselstap og stimulere til økt interesse og forskning innenfor fagfeltet, samt spre kunnskap i befolkningen.

Opplysninger som blir registrert er diagnose, utredning og behandling, diagnostiserte vansker utover hørselstap og foreldrerapporterte opplysninger om barnet.
 
Ved å delta i Hørselsregisteret for barn aksepterer du at registrerte opplysninger om barnet kan benyttes både til kvalitetsforbedring, forskningsformål og styring av helsetjenesten.
 
Innsynsrett, endring og reservasjonsrett 
Du kan etter Helseregisterloven §§ 24-25 flg. når som helst kreve innsyn i opplysningene som er registrert om barnet, eller kreve at opplysningene rettes eller slettes. Du har rett til å reservere deg mot lagring og videre bruk av person- og helseopplysninger om barnet i Hørselsregisteret for barn. 
 
www.helsenorge.no kan du logge inn på «Min bruker» med elektronisk ID og bestille
  • i​nnsynsrapport på vegne av barnet
  • kreve at uriktig informasjon korrigeres/slettes
  • reservere barnet mot oppføring i Hørselsregisteret for barn (se veiledning nedenfor)
  • og få innsyn i hvem som har fått tilgang til eller har fått utlevert personopplysninger om barnet. 
 
Du kan også kontakte registersekretariatet for Hørselsregisteret for barn ved å benytte Meldeskjema for bruk av rettigheter knyttet til personopplysninger i Hørselsregisteret for barn eller varsle avdelingen i forbindelse med barnets konsultasjoner.
 
Pasientrettigheter
Utgåtte dokumenter
​​​​
Sist oppdatert 24.01.2024