Skjema

Barn som inkluderes i Hørselsregisteret er en heterogen gruppe og data registreres gjerne i flere omganger for hvert enkelt barn (inklusjon+ oppfølginger). Vi har derfor utarbeidet flere ulike versjoner av registreringsskjemaene slik at det skal bli lettere for dere brukere å fylle ut skjema riktig.

Førstegangsregistreringsskjema
- benyttes når barnet skal inkluderes i registeret og skjemaet tilpasser seg etter hva som gjelder for det enkelte barn.

Førstegangsregistreringsskjema 1 a benyttes til barn som ikke passerte nyfødtscreening eller ikke har blitt testet på barsel/nyfødtintensiv, men passerer retest/test på høresentral

Førstegangsregistreringsskjema 1 b benyttes til barn som ikke passerer retest på høresentral og/eller eldre barn som får påvist permanente hørselstap

Førstegangsregistreringsskjema 1 c benyttes til barn der nyfødtscreening er ukjent, ikke testet eller ved hørselstap oppstått hos eldre barn (skjema er uten opplysninger om retest/test etter nyfødtscreening)

Forenklet Førstegangsregistreringsskjema 1 d benyttes til barn med tidligere diagnostiserte permanente hørselstap  Oppfølgingsskjema 

Oppfølgingsskjema 1 a benyttes for oppfølgende registreringer det året barnet fyller 3, 6, 10 og 15 år.

Oppfølgingsskjema 1 b benyttes i de tilfeller der barnet ikke skal ha videre oppfølging ved ditt sykehus.

Andre aktuelle registrerings-skjema
Overføringsskjema for oppfølging benyttes til barn som er overført/har flyttet til ditt sykehus for videre oppfølging. 

Tilbakeføringsskjema benyttes til barn som tidligere er avsluttet i registeret, men som får påvist nytt permanent hørselstap og skal inn i registeret på nytt. Begge disse må ferdigstilles før du kan opprette Oppfølgingsskjema.

PROM- skjema (Pasientrapporterte data- spørreskjema for foreldre/barn)

PEACH+ kartlegger barnets lytteatferd og benyttes ved 3, 6 og 10 års oppfølging.

PedsQL kartlegger barnets livskvalitet. Skjemaet kommer i aldersspesifikke utgaver og benyttes ved 3, 6, 10 og 15 års oppfølging.

SDQ kartlegger mental helse hos barn og unge og benyttes ved 6, 10 og 15 års oppfølging.


Sist oppdatert 30.06.2023