To hender som holder en gjennomsiktig lapp med en bred rød stripe på.

Myelomatoseregisteret

Myelomatoseregisteret i Midt-Norge er et register som har som formål å bidra til bedre kvalitet på helsehjelp til personer med myelomatose.

Myelomatoseregisteret i Midt-Norge er forankret i Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som databehandler.

I registeret jobbes det med å samle inn kliniske data som kan gi oss bedre kunnskap om sykdommen og dens behandling. 

Formålet med registeret er blant annet å:

 • registrere, kvalitetssikre og prosessere data fra samtlige pasienter med myelomatose i Midt-Norge
 • gi regelmessig tilbakemelding om resultater til relevante fagmiljøer ved alle helseforetak i Midt-Norge
 • bidra til å bedre kvaliteten på diagnostisering, oppfølging og behandling av myelomatose. 
 • overvåke komplikasjoner og kostnader av behandling
 • arbeide for å fremme forskning på myelomatose​
 • Illustrasjon av en PC skjerm
  Registerfaglig informasjon

  Myelomatoseregisteret i Midt-Norge er forankret i Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som databehandler. Relevante data publiseres regelmessig på våre informasjonskanaler på sosiale medier og diverse pasientseminarer gjennom året.

 • Illustrasjon av et ark med en hengelås på
  Pasientinformasjon

  Myelomatoseregisteret i Midt-Norge er samtykkebasert, som betyr at opplysningene hentes inn med hjemmel i skriftlig samtykke fra pasientene. For å inkluderes i registeret må man undertegne samtykkeerklæringen, som finnes på denne siden, og...

 • Illustrasjon av en grønn sirkel hvor det går fire piler fra. Hver pil går til en minder sirkel.
  Forskning på registerdata

  Opplysninger i registeret skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke opplysninger innenfor registerets formål så lenge nødvendige tillatelser og kriterier er oppfylt. Tilgang til opplysninger reguleres blant annet av krav til søknad...

Sist oppdatert 09.03.2023