To hender som holder en gjennomsiktig lapp med en bred rød stripe på.

Myelomatoseregisteret

Myelomatoseregisteret i Midt-Norge er et register som har som formål å bidra til bedre kvalitet på helsehjelp til personer med myelomatose.

Myelomatoseregisteret i Midt-Norge er forankret i Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som databehandler.

I registeret jobbes det med å samle inn kliniske data som kan gi oss bedre kunnskap om sykdommen og dens behandling. 

Formålet med registeret er blant annet å:

  • registrere, kvalitetssikre og prosessere data fra samtlige pasienter med myelomatose i Midt-Norge
  • gi regelmessig tilbakemelding om resultater til relevante fagmiljøer ved alle helseforetak i Midt-Norge
  • bidra til å bedre kvaliteten på diagnostisering, oppfølging og behandling av myelomatose. 
  • overvåke komplikasjoner og kostnader av behandling
  • arbeide for å fremme forskning på myelomatose​
    Sist oppdatert 05.01.2024