Pasientinformasjon

Myelomatoseregisteret i Midt-Norge er samtykkebasert, som betyr at opplysningene hentes inn med hjemmel i skriftlig samtykke fra pasientene. For å inkluderes i registeret må man undertegne samtykkeerklæringen, som finnes på denne siden, og ta den med til legen sin.

Illustrasjon av et ark med en hengelås på

Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke kan du ta kontakt med registeransvarlig på post@myelomatoseregisteret.no eller ringe poliklinikk for blodsykdommer St. Olavs hospital 72 82 51 00, og be om å få snakke med registeransvarlig. 


Sist oppdatert 25.05.2023