Pasientinformasjon

Ryggmargsskadepopulasjonen består av en gruppe pasienter med kompliserte og sammensatte utfall. En ryggmargsskade kan være av traumatisk eller ikke-traumatisk art (for eksempel infeksjoner, blodpropp, svulst eller blødning). Konsekvensene kan være organovergripende og medfører ofte til store og sammensatte funksjonstap. I tillegg til problemer med mobilitet og sensibilitet, fører en ryggmargsskade ofte til nedsatt funksjon i indre organer, for eksempel urinblære og tarm. Dette medfører ofte til en psykisk og fysisk belastning.

NordicSCIR er et nordisk medisinsk kvalitetsregister for ryggmargsskade. Registeret samler inn strukturerte og kvalitetssikrede data omkring forekomst, medisinsk behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med en ryggmargsskade. Formålet til registeret er å bidra til bedre kvalitet i ryggmargsskadeomsorgen, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandling.

NordicSCIR er samtykkebasert og har tidligere fått konsesjon fra det norske Datatilsynet.

Alle personer med en nyervervet ryggmargsskade, innlagt til spesialisert rehabilitering i Norge, Danmark eller på Island blir forespurt om deltakelse i registeret. For Sverige er det kun ett sykehus som registrerer inn til registeret. 

 
Disse syv ryggmargsskadeavdelinger er lokalisert ved følgende sykehus: 
 
  • Norge: Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital
  • Danmark: Regionshospitalet Viborg og Rigshospitalet ved Glostrup.
  • Island: Landspitali Universitetssykehus
  • Sverige: Universitetssykehuset i Linköping

Registeret med et blikk NordicSCIR

Registeret med et blikk gir kort og oppsummert info fra NordicSCIR

Registeret med et blikk
Logo, firmanavn
Sist oppdatert 03.01.2024