Rapporter

Resultater fra Nordisk ryggmargsskaderegister publiseres i årsrapporten.

Sist oppdatert 20.01.2022