Forske på registerdata

Hvis du ønsker å søke om data fra NORKAR, sender du nå søknaden via det nye søknadsskjemaet som er utviklet som en del av Helsedataprogrammet.

​Helsedata.no er en felles søknadstjeneste for å få tilgang til helsedata fra ulike aktører.

helsedata.no kan man søke om anonyme aggregerte data og personidentifiserbare data fra NORKAR. På nettsiden kan man søke om data fra totalt 47 datakilder, inkludert registrene som er omfattet av Hjerte- og karforskriften. Flere kilder vil inkluderes etter hvert. Det nye søknadsskjemaet ble innført før nyttår 2020.
Sist oppdatert 28.10.2020