Om registeret

NORKAR er et kvalitetsregister for registrering av pasienter som får utført karkirurgisk behandling.

 
Karkirurgi er en kirurgisk grenspesialitet som omfatter utredning og behandling av sykdommer i blodårene, utenom hjertet og hodet. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser.
 
Registeret ble etablert av Norsk karkirurgisk forening, NKKF, i 1996 og samler opplysninger om all karkirurgisk virksomhet, komplikasjonsfrekvens, samt status ved kontroller etter én måned og ett år. Overdragelse av eierskap til Helse Midt-Norge RHF ble godkjent i NKKF i 2007 og gjennomført den 7. januar 2010. NORKAR ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2009 og er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret i 2012.
 
Innen karkirurgi er det tre store pasientgrupper:
  • pasienter med forsnevring av pulsåren til beina (underekstremiteter)
  • pasienter med utposning på hovedpulsåren (abdominalt aorta-aneurisme: AAA)
  • pasienter med forsnevring av halspulsåren (carotisstenose)
 

Lovhjemmel

Registeret har lovhjemmel i Hjerte- og karregisterforskriften. Forskriften for Hjerte- og karregisteret ble vedtatt 16. desember 2011, og er iverksatt fra 1. januar 2012. 

Internasjonalt samarbeid​​​​

NORKAR er med i Vascunet, en underkomite av European society of vascular surgery (ESVS). Registeret deltar også i europeisk og internasjonalt registersamarbeid innen karkirurgi.  Vascunet står bak en rekke forskningsprosjekter som har ført til publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter og rapporter.
 
Gruppen har laget en felles variabelliste, som gjør det mulig å sammenligne data fra alle deltagende land. Listen er tatt hensyn til i utviklingen av NORKARs variabelsett. Vascunet har 2 årlige møter hvor felles prosjekter planlegges. Vascunet og Vascular Quality Initiative fra den amerikanske karkirurgiske foreningen Society for Vascular Surgery (SVS) samarbeider i International Consortium of Vascular Registries (ICVR).
 
Forskning og artikler basert på NORKAR er samlet på denne siden: Forskning og vitenskapelige artikler. ​​

 

 
Fagrådsmedlemmer med tilhørighet
Erik Mulder Pettersen (leder), HSØ, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.
Kirsten Krohg-Sørensen, HSØ, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Andreas Reite, Helse Vest, Helse Stavanger HF, Stavanger sykehus.
Bjørn Håvard Wold, Helse Nord, Nordlandssykehuset, Bodø.
​Linn Åldstedt Nyrønning,​​ Helse Midt, St. Olavs hospital, Trondheim
Tord Lillegård Skaaraas​, Norsk Karkirurgisk Forening  (NKKF).
Anders Hager, Norsk forening for Intervensjonsradiologi (NFIR), sykehuset Østfold HF, Kalnes.
Solveig Eriksen, Folkehelseinstituttet (FHI)
Halvard Kjelås,Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).
John Petter Skjetne, Helse Midt-Norge IT (HEMIT).
Registersekretariatet - ikke en del av fagrådet
Martin Altreuther (faglig leder/sekretariat), St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim.
Kristin Krangsås Vikan, St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim.
​Linn Hege Nilsen, ​St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Referansegruppa​

Referansegruppa består av registeransvarlige ved sykehus som utfører karkirurgiske operasjoner i Norge.
 
Deltagende sykehus med registeransvarlig
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Toril Rabben
Akershus universitetssykehus HF,  Frode Reier-Nilsen
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehuset, Arthur Golebiowski
Helse‐Fonna, Haugesund sjukehus HF, Jon Huge Hognestad
Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sykehus, William Indrevåg
Nordlandssykehuset HF, Bodø, Bjørn Håvard Wold og Siv Fritzon
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Kirsten Krohg-Sørensen og Beate Lindberg ​
St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Linn Åldstedt Nyrønning
Sykehuset Innlandet HF, Hamar, Christian Lyng
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, Torbjørn Bakken
Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, Karsten Myhre
Sykehuset Østfold HF ‐ Fredrikstad, Mehdi Sahba og Dorte Bundgaard 
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, Zoran Ristic og Erik Mulder Pettersen
Universitetssykehuset Nord‐Norge, Elisabeth Meyer Sivertsen 
Universitetssykehuset i Stavanger HF, Andreas Reite
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger HF, Christian Grunewaldt
Sist oppdatert 28.09.2022