Pasientinformasjon

Pasienter som blir behandlet for sykdom i blodårene ved norske sykehus blir registrert i NORKAR.

Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingen av karkirurgiske lidelser. Det registreres hvilke risikofaktorer som foreligger, hvilke inngrep som utføres og hvilke behandlingsresultater som oppnås.  På denne måten har vi mulighet til å vurdere kvaliteten på behandlingen pasienter i Norge får.

NORKAR sender ut spørreskjema for å kartlegge pasientens livskvalitet.

NORKAR blir brukt til forskning som skal bidra til et bedre behandlingstilbud til karkirurgipasienter. Opplysninger som ligger i registeret vil bare kunne benyttes til forskningsprosjekter som er anbefalt av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og etter tilrådning fra personvernombudet for forskning, eller tillatelser fra Datatilsynet.

Vi som arbeider i NORKAR har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13 og Helsepersonellovens § 21, og alle publiserte opplysninger fra registeret vil være i anonymisert form.

Som registrert i NORKAR har du rettigheter. På sidene til Folkehelseinstituttet får du en oversikt. Alle søknader om innsyn og korrigering av informasjon rettes skriftlig til FHI. Her finner du flere skjema som kan brukes for dette.

For mer informasjon om karsykdommer henviser vi til eksterne sider:
 
Helsenorge.no - Info om hjerte- og karsykdommer på nettsiden helsenorge.no
   
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Fagrådet til NORKAR har en brukerrepresentant fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Dette kan du lese mer om på siden Om registeret


Sist oppdatert 12.01.2021