Registerfaglig informasjon

Informasjon som omhandler registrering i Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

For å registrere eller hente statistikk i NORKAR må du søke tilgang til registeret via FALK, dette er endret fra 1. mars 2022. 

Logg inn i registeret på MRS (nhn.no) ​her vil du automatisk få opp en innloggingsportal. Fyll ut søknadsskjemaet og send inn, enkel veileder finnes på Falk (hemit.org). 

Det er viktig at du legger inn e-postadressen ved sykehuset du arbeider. Søknaden godkjennes av registersekretariatet og du vil motta en ny e-post med bekreftelse på gitt tilgang.

Etter å ha søkt og fått innvilget tilgang anbefaler vi at du leser
brukermanualen.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med registersekretariatet på epost:
norkar@stolav.no ​Sist oppdatert 23.02.2023