Om oss

Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerneslag innlagt i norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret, et fellesregister bestående av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom

Formålet med Hjerte- og karregisteret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer, se mer Om Hjerte- og karregisteret hos FHI

Norsk hjerneslagregister har som formål å måle/sikre kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten for pasienter med hjerneslag gjennom å registrere tjenestene og måle resultater av behandling, prosedyrer og ressursbruk.

Informasjon fra registeret kan:

  • Avdekke om tjenestene er trygge, sikre og virkningsfulle
  • Bidra til å redusere uønsket variasjon
  • Bidra til å få fram pasientenes vurdering og opplevelse av tjenesten
  • Medvirke til at fagmiljøene kan utvikle et godt tjenestetilbud på lokalt og nasjonalt nivå
  • Være et verktøy for at sykehus kan vurdere egen kvalitet og identifisere forbedringspotensial
  • Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning.

Registersekretariatet:
Daglig leder (permisjon)
Hild Fjærtoft

Registerkoordinator
Randi Skogseth-Stephani   

Forsker
Torunn Varmdal

Faglig leder
Bent Indredavik

Rådgiver
Therese Flø Bjerkvik

Rådgiver
Tor Krokan

Epost til registeret: 

Norsk.hjerneslagregister@stolav.no

 

Kontaktinformasjon til registeret

Sist oppdatert 10.06.2024