Pakkeforløp for hjerneslag

Interaktive resultater for Pakkeforløp

Rapporten for pakkeforløp for hjerneslag presenterer resultatet for pasienter med akutt hjerneslag innlagt i norske sykehus. Resultatene presenteres foreløpig ikke for pasienter som har blitt flyttet mellom sykehusene i behandlingsforløpet, og heller ikke for pasienter hvor hjerneslaget oppsto mens pasienten var i sykehus. For hvert målepunkt har pasienter med ett eller flere ukjente tidspunkter blitt fjernet fra analysene. 

Rapport for pakkeforløp hjerneslag
Sjøkart
Sist oppdatert 22.11.2023