Norsk hjerneslagregister

Rapporter

Publisert 29.06.2018
Sist oppdatert 22.07.2023

Resultatportal for Norsk hjerneslagregister

Registeret har laget en resultatside som viser resultater for kvalitetsindikatorer.

Resultatportal for Norsk hjerneslagregister
Kart