Gjennom pasientrapporterte data kan du bidra til til at behandlingen av hjerteinfarkt blir enda bedre

Bidra til bedre behandling av hjerteinfarkt

Alle som har hatt hjerteinfarkt vil få tilsendt et spørreskjema etter tre måneder. Skjemaet inneholder spørsmål om hvordan det var å få hjerteinfarkt og hvordan det var å komme hjem.

Dine svar er viktige. De vil bli brukt i arbeidet med å forbedre kvaliteten på behandlingen.

For å få tilgang til spørreskjemaet, bør du ha elektronisk brukertilgang til helsenorge.no, e-boks.no eller digipost.no. Mer informasjon om den tekniske løsningen finner du her: Pasientrapporterte data.

Når du har besvart skjemaet vil dine opplysninger lagres direkte i Norsk hjerteinfarktregister og behandles konfidensielt av helsepersonell med taushetsplikt.

Det er frivillig å besvare spørsmålene.

Undersøkelsen gjennomføres av Norsk hjerteinfarktregister i samarbeid med sykehusene. Alle sykehus gir opplysninger om hjerteinfarkt til Norsk hjerteinfarktregister som ledd i behandlingen. Hensikten med registeret er å forbedre behandlingen.

Sist oppdatert 26.01.2018