Forske på registerdata?

Hvis du ønsker å søke om data fra Norsk hjerteinfarktregister, sender du nå søknaden via det nye søknadsskjemaet som er utviklet som en del av Helsedataprogrammet.

​Helsedata.no er en felles søknadstjeneste for å få tilgang til helsedata fra ulike aktører.

helsedata.no kan man søke om anonyme aggregerte data og personidentifiserbare data fra hjerteinfarktregisteret. På nettsiden kan man søke om data fra totalt 47 datakilder, inkludert registrene som er omfattet av Hjerte- og karforskriften. Flere kilder vil inkluderes etter hvert. Det nye søknadsskjemaet ble innført før nyttår 2020.

Artikler som inkluderer data fra Norsk hjerteinfarktregister:


2014
 • Jortveit J, Govatsmark RE, Digre T, Risøe C, Hole T, Mannsverk J, Slørdahl S, Halvorsen S. Hjerteinfarkt i Norge i 2013, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014;134(19):841-6. 
 • Jortveit J, Grenne B, Uchto M, Dahlslett T, Fosse L, Gunnes P. Følges retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt?, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);412-6. 
 • Thelle DS. Endelig et norsk hjerteinfarktregister, Tidsskr Nor Laegeforen. 2014(134);1818.

2015
 • Jortveit J, Govatsmark RE, Langorgen J, Hole T, Mannsverk J, Olsen S, Risøe C, Halvorsen S. Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(14-15):1215-22

2016
 • Jortveit J, Govatsmark RE, Langorgen J, Hole T, Mannsverk J, Olsen S, Risøe C, Halvorsen S. Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(14-15):1215-22
 • Govatsmark RE, Sneeggen S, Karlsaune H, Slordahl SA, Bonaa KH. Interrater reliability of a national acute myocardial infarction register. Clin Epidemiol. 2016;8:305-12 
 • Haug B, Rolstad OJ, Vegsundvåg J. Fremtidens PCI-behandling etter hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016; 1612-13. 
 • Øie, E: Over 80 år og hjerteinfarkt, Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 (136);1058.

2017
 • Jortveit J, Halvorsen S. Geographical differences in prescription of secondary preventive drug therapy after acute myocardial infarction in Norway, Euro Heart J - Cardiovasc Pharm 2017(3),132–3. 
 • Bønaa KH. Norsk hjerteinfarktregister. Indremedisineren 2017(1);24-9. 
 • Bønaa KH, Steigen T. Koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon - hvem og når? Tidsskr Nor Laegeforen. 2017.

2018
 • Bønaa KH, Govatsmark RES, Digre T, Sneeggen S, Halle KH. Norsk hjerteinfarktregister, kompletthet, datakvalitet og resultater for 2016, Hjerteforum 2018(2);42-48.
 • Strøm KH, Arnesen JS. ST-segment elevation myocardial infartction in Mid-Norway health region. A comparison of fibrinolytic therapy and primary PCI. Graduate thesis in Medicine, Trondheim, januar 2018
 • Govatsmark RES, Janszky I, Slørdahl SA, Ebbing M, Wiseth R, Grenne B, Vesterbekkmo E, Bønaa KH. Completeness and correctness of acute myocardial infarction diagnoses in a medical quality register and an administrative health register. Scand J Public Health. 2018.

2019

 • Jortveit J, Halvorsen S, Kaldal A, Pripp AH, Govatsmark RE, Langørgen J. Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord. 2019; 19: 71.

Oversikt over utleverte data til forskning

Søknads-

år

ProsjektnavnDataansvarlig institusjon (søker)Prosjektleder (Navn)
2019Insidens og utkomme av hjerte- og karsykdom ved inflammatoriske leddsykdommerDiakonhjemmet sykehusGrethe Semb
2019Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarktSørlandet sykehus HFJarle Jortveit
2019Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?SKDEBarthold Vonen
2019NorEx - The Norwegian Trial of Physical Exercise after MyocardialNTNUKaare Bønaa
2020Forekomst av og kjennetegn ved Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries (MINOCA)UiTInger Njølstad
2020Temporal trends in incidence, mortality, and case-fatality from acute myocardial infarction in Norway 2008-2019FHIRune Kvåle
2020Aldersrelaterte endringer i kardiovaskulære risikofaktorer og tidligere symptomer på, og risiko for hjerteinfarkt, med fokus på kjønnsforskjellerNTNUKaare Bønaa
2020Cardiovascular disease after treatment for prostate cancerFHIRune Kvåle
2020Forbedre risikoprediksjon av hjerteinfarkt ved å inkludere nye typer sirkulerende biomarkørerNTNU, ISBAnja Bye
2021MIDNOR TIANTNUBent Indredavik
2021The causal effect of sleep traits on risk of cardiovascular disease - A Mendelian Randomization approachNTNULinn Beate Strand
2021Cardiovascular disease after prostate cancerFHIRune Kvåle
Postere
Govatsmark RE, Karlsaune H, Digre T, Sneeggen S, Slørdahl S. Norsk hjerteinfarktregister resultater fra årsrapport 2013, Helse- og registerkonferansen mars 2014.

Sneeggen S, Karlsaune H, Digre T, Govatsmark RE, Slørdahl S. Norsk hjerteinfarktregister – resultater fra årsrapport 2014, Kardiologisk sykepleiekongress, Hamar april 2015.

Bøyum B, Fjærtoft H, Govatsmark RE, Kvåle R. Dekningsgradsanalyser for nasjonale kvalitetsregistre, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen mars 2016

Govatsmark RE, Sneeggen S, Karlsaune H, Slørdahl S, Bønaa KH. Registrerer ulike personer samme pasient likt? Inter-rater reliabilitet i Norsk hjerteinfarktregister. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen mars 2016.

Govatsmark RE, Sneeggen S, Karlsaune H, Bønaa KH, Digre T. Interaktiv rapportløsning MRS-resultat, Vårmøte Norsk cardiologisk selskap, juni 2017

Govatsmark RE, Janszky I, Slørdahl S, Ebbing M, Wiseth R, Grenne B, Vesterbekkmo E, Bønaa KH. Completeness and correctness of myocardial infarction diagnoses in a medical quality register and an administrative health register, European Heart Congress, Barcelona august 2017.

Digre T. ResultatPortalen, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, Tromsø mars 2018

Govatsmark RE, Digre T, Halle K, Skjetne JP, Sneeggen S. Automatisk innhenting av PROM og PREM i Norsk hjerteinfarktregister, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, Tromsø mars 2018

Govatsmark RE, Janszky I, Slørdahl S, Ebbing M, Wiseth R, Grenne B, Vesterbekkmo E, Bønaa KH. Completeness and correctness of myocardial infarction diagnoses in a medical quality register and an administrative health register, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, Tromsø mars 2018.

Halle K, Govatsmark RE, Digre T, Sneeggen S, Bønaa K. Alders- og kjønnsjusterte kvalitetsindikatorer. Resultater fra Norsk hjerteinfarktregister, Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, Tromsø mars 2018.Sist oppdatert 25.05.2023