Pasientrapporterte data - Norsk hjerteinfarktregister

De fleste pasienter med hjerteinfarkt behandlet på norske sykehus vil få et spørreskjema tilsendt

Publisert 11.01.2018

Skjemaet sendes foreløpig kun ut digitalt gjennom helsenorge.no, digipost eller e-Boks. Hvis du nylig har hatt hjerteinfarkt anbefaler vi deg å registrere deg på helsenorge.

I løpet av året kommer også registeret til å prøve ut en utsending via brevpost for å nå de som ikke har ett av de ovennevnte alternativene.

Se vår side om Pasientrapporterte data for mer informasjon.