Rapporter

Årsrapport for Norsk hjerteinfarktregister 2022

Årsrapport 2022
Bilde av forside

Rapport for pasienter og pårørende

Norsk hjerteinfarktregister har utarbeidet en rapport for pasienter og pårørende. Rapporten inneholder blant annet informasjon om registeret, et utvalg resultater basert på årsrapport 2022 og resultater fra pasientrapporterte målinger.
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

          Sist oppdatert 08.04.2024