Informasjon som omhandler registrering i Norsk hjerteinfarktregister

Registerfaglig informasjon

For å registrere eller hente statistikk i Norsk hjerteinfarktregister må man først ha en brukerkonto i Norsk hjerteinfarktregisters innregistreringsløsning. 
Tilgang til registeret gis ved søknad på falk.nhn.no. Før man starter å registrere anbefaler vi at man leser kapittel 1 til 4 i brukermanualen (se nederst på siden) for å få en oversikt over registeret.
 
Hvis du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt
 

Papirskjema

Historiske skjema
 

Pasientrapporterte målinger

Tre måneder etter utskrivelse til hjemmet sender registeret ut spørreskjema til pasientene
 

Brukermanual

​​​

Sist oppdatert 30.01.2024