Utlevering av data fra NORSCIR

Norsk ryggmargsskaderegister kan levere ut data til forskere og andre etter søknad såfremt vilkårene for utlevering er oppfylt, se retningslinjer for utlevering av data (PDF).

  1. Statistikk og anonyme data
    NorSCIR kan utlevere data i form av statistikk og anonyme data. Dette er data hvor det ikke er mulig å identifisere eller følge enkeltpasienter, og kan for eksempel være figurer og tabeller med aggregerte data lik det som registeret publiserer i sine årsrapporter. Statistikk og anonyme data er ikke underlagt personopplysningsloven, og kan leveres ut uten godkjenninger fra REK/Datatilsynet.
  2. Individdata som er direkte eller indirekte identifiserbare
    Dersom det er nødvendig for formålet kan NorSCIR levere ut personidentifiserbare data til bruk i forskning og kvalitetssikring. Som hovedregel er disse dataene avidentifiserte, det vil si at personentydige kjennetegn er fjernet og fødselsnummer er erstattet med et unikt løpenummer. Slike data er underlagt personopplysningsloven, og utlevering skjer bare dersom relevante godkjenninger foreligger.

NorSCIR kan også levere ut data som skal kobles sammen med andre datakilder, i henhold til samtykkeskjemaet. I sjeldne tilfeller kan et prosjekt ha behov for direkte identifiserbare data med fødselsnummer. Dette må prosjektet i tilfelle ha særskilt godkjenning for.

Søknad om utlevering av data:

Ved søknad om utlevering av data fra NorSCIR er det ønskelig at søkeren setter seg inn i variabelsettet og beskriver hvilke variabler/sammenstillinger man ønsker utlevert. Du finner en beskrivelse av variablene i vår veileder (PDF).

Skjema for søknad om utlevering av data fra NorSCIR

Sist oppdatert 21.12.2023