Nytt felles samtykkeskjema

Norsk tonsilleregister felles samtykkeskjema

De tre samtykkeskjemaene er slått sammen til et nytt skjema

Publisert 21.08.2017