Nytt informasjonsskriv til pasient og pårørende

Publisert 19.08.2020

​​Nytt informasjonsskriv:

Infoskriv til pasient og pårørende om spørreskjema (30 dager og 6 mnd etter operasjon) (PDF)

Vi minner om at informasjon utsendt med e-post i forbindelse med spørreskjema kommer fra Nasjonal pasientrapportering og ikke direkte fra Norsk Tonsilleregister.