Vekommen til Norsk tonsilleregister

Om oss

Norsk tonsilleregister er et kvalitetsregister for pasienter som får kirurgisk behandling for sykdom og plager relatert til halsmandlene (tonsillene).

Et samlet fagmiljø og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNH-foreningen) står bak opprettelsen av det nasjonale kvalitetsregisteret. Registeret er et av flere planlagte registre innenfor Øre-nese-hals-fagområdet. Registeret er samtykkebasert.

Tonsilleregisteret ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av Helse - og omsorgsdepartementet i 2016, og startet første registering i januar 2017.

 • Databehandlingsansvarlig: St. Olavs hospital HF
 • Databehandler: Norsk Helsenett
 • Hjemmeside: https://stolav.no/norsk-tonsilleregister/
 • Postadresse:
  St. Olavs hospital HF
  Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
  Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret
  Postboks 3250 Torgarden
  7006 Trondheim

 • Besøksadresse: 
  Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest
  St. Olavs hospital 
  Seksjon for medisinske kvalitetsregistre 
  Norsk tonsilleregister
  Professor Brochs gate 2
  7030 Trondheim

 • Faglig leder: 
  Vegard Bugten
  vegard.bugten@stolav.no
  Mobil 478 10 611
   
 • Daglig leder:
  Siri Wennberg
  siri.wennberg@stolav.no
  Mobil 922 66 096

Fagrådsgruppen er sammensatt med representanter fra alle regionale helseforetak ved universitetssykehusenes ØNH avdelinger, ØNH-foreningen, private behandlere og en brukerrepresentant. Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret.

Nasjonalt fagråd
 • Ståle Nordgård, St Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, (leder fagråd)
 • Ingvild Engesæter​, ​Haukeland Universitetssykehus
 • Törg Törpel, Stavanger Universitetssykehus
 • Terje Osnes, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
 • Ivar Vølstad, Akershus Universitetssykehus​
 • Torgrim Fuhr, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Hans Kristian Røkenes, leder i Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurg
 • Øivind G Holden, avtalespesialist ØNH
 • Tora Rømo, Brukerutvalg St. Olavs hospital HF, brukerrepresentant
Sist oppdatert 27.06.2023