Norsk tonsilleregister

Registerfaglig informasjon

På denne siden finnes informasjon om hvordan man får tilgang til å registere i tonsilleregisteret, hvordan man søker om å få utlevert data, og en oversikt over samtykkeskjema og brukermanual.

Informasjon om endringer i Tonsilleregisteret, feb. 2022
I lenka over finnes du informasjon om endringer til reservasjonsrett. 

Opprette brukertilgang i Tonsilleregisteret

Falk (Felles autentisering for kvalitetsregistre) har erstattet Helseregister.no som påloggingsløsning for Norsk tonsilleregister. Norsk tonsilleregister har vært pilot på den nye nasjonale løsningen i vår, hvor brukere av registeret har hatt en gradvis overgang til den nye løsningen. 

Du må søke om brukertilgang til registeret via den nye løsningen: 
1. Besøk Falk-forsiden på https://falk.nhn.no/ 
2. Velg Norsk tonsilleregister, fyll inn aktuelle opplysninger og trykk «Søk om tilgang»

Etter tildelt brukertilgang kan du fortsette registreringen slik du er vant til, f.eks. via https://falk.nhn.no/ . Ta kontakt med registersekretariatet ved eventuelle problemer.

Innlogging for å registrere i Tonsilleregisteret​
https://falk.nhn.no/ 

Hvordan legge inn opplysninger angående pårørende for utsendelse av pasientskjema
Endring av registrering På vegne av

Norsk tonsilleregister kan levere ut data til forskere og andre etter søknad såfremt vilkårene for utlevering er oppfylt:

  1. Statistikk og anonyme data
    Norsk tonsilleregister kan utlevere data i form av statistikk og anonyme data. Dette er data hvor det ikke er mulig å identifisere eller følge enkeltpasienter, og kan for eksempel være figurer og tabeller med aggregerte data lik det som registeret publiserer i sine årsrapporter. Statistikk og anonyme data er ikke underlagt personopplysningsloven, og kan leveres ut uten godkjenninger fra REK/Datatilsynet.
  2. Individdata som er direkte eller indirekte identifiserbare
    Dersom det er nødvendig for formålet kan Norsk tonsilleregister levere ut personidentifiserbare data til bruk i forskning og kvalitetssikring. Som hovedregel er disse dataene avidentifiserte, det vil si at personentydige kjennetegn er fjernet og fødselsnummer er erstattet med et unikt løpenummer. Slike data er underlagt personopplysningsloven, og utlevering skjer bare dersom relevante godkjenninger foreligger.

Norsk tonsilleregister kan også levere ut data som skal kobles sammen med andre datakilder, i henhold til samtykkeskjemaet. I sjeldne tilfeller kan et prosjekt ha behov for direkte identifiserbare data med fødselsnummer. Dette må prosjektet i tilfelle ha særskilt godkjenning for.

Søknad om utlevering av data:

Ved søknad om utlevering av data fra Norsk tonsilleregister er det ønskelig at søkeren setter seg inn i variabelsettet og beskriver hvilke variabler/sammenstillinger man ønsker utlevert.

Sist oppdatert 26.09.2023