Kontaktinformasjon

Tlf. 90299132 ved Carina Bach ​

 

Kontaktpersoner:

Daglig leder 
Helene Ballo Kvernmo: Helene.Ballo.Kvernmo@stolav.no 
 
Registerkoordinator
Therese Flø Bjerkvik: Therese.Flo.Bjerkvik@stolav.no 
 
Registerkoordinator
Tlf. 90299132
 
Faglig leder
 
Dataansvarlig:
St. Olavs hospital HF
 
Oppmøtested:
Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest
St. Olavs hospital 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre 
ALS-registeret
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim
 
Postadresse:
St. Olavs hospital HF
ALS-registeret
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Sist oppdatert 28.09.2023