Registerfaglig informasjon

Innlogging
For å få tilgang til registeret må du søke brukertilgang i Falk (Felles autentisering for kvalitetsregistre). Det kan gjøres på to måter:

1. Fra registeret

  • Første gang du logger deg på registeret vil du bli bedt om å registrere en søknad. 
  • Gå inn på https://mrs.nhn.no/alsregisteret​
  • Logg deg inn med sikker ID
  • Fyll ut søknadsskjema og trykk «Søk om tilgang»


2. Fra Falk-siden
  • Gå inn på https://falk.nhn.no​
  • Velg «Norsk register for ALS og andre motonevronsykdommer»
  • Velg «Søk om tilgang»
  • Fyll ut søknadsskjema og trykk «Søk om tilgang»

Registersekretariatet behandler søknader fortløpende. Du får e-post når søknaden er registrert, og når brukertilgang er opprettet.
Sist oppdatert 29.11.2022