Norsk hjerteinfarktregister

Ofte stilte spørsmål

Det kan være flere grunner til dette. Hvis nettleseren din er Internet Explorer 7 eller lavere støttes ikke dette av plattformen som Norsk hjerteinfarktregister er bygget på. I tillegg er det svært viktig at nettadressen har en / slæsh på slutten; diverse mrs.nhn.no/ eller mrs.nhn.no/hjerteinfarktregisteret/ Hvis denne ikke er der blir du kastet ut av registeret etter innlogging.

Disse kan ikke registreres i Norsk hjerteinfarktregister. Vår kobling til folkeregisteret gir ikke tilgang til D-nummer eller andre nummer enn norske fødselsnummer. 

Nei. Dette regnes ikke som spesialisthelsetjeneste og skal ikke føres i skjema. 

Ja.

Angi første blodtrykk/puls som er registrert av helsepersonell på første sykehus. 
 

Brystsmerter.

Brukermanual kapittel 4.3: Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling innen 24 timer fra symptomtidsdebut, skal den avdeling pasienten overflyttes til, registreres som avdeling. Hvis det har gått over 24 timer, registrer den avdeling hvor pasienten ble innlagt primært. 

Ja

Ja    

Ukjent.

Snus skal ikke registreres. 
 

Du kan åpne skjema, legge inn data og ferdigstille på nytt. Har du ferdigregistrert en pasient og blir usikker på om du registrerte noe eller om det var riktig, kan du åpne skjema igjen. Bruk knappen som står til høyre for det lukkede skjemaet for å gjenåpne. Når du har rettet opp trykker du ferdigstill igjen.  

Medikamenter ved innleggelse gjelder de medikamenter pasienten står på ved første innleggelse, og ikke de medikamenter pasienten overføres med. 

Ja.


 

Sist oppdatert 05.01.2024