Regionale rapporter basert på nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2022

En sammenstilling av dataleveranse, dekningsgrad og måloppnåelse for sykehusene i Helse Midt-Norge HRF

Publisert 05.12.2023
Sist oppdatert 05.01.2024
Tekst

Servicemiljøet i regionen har utarbeidet rapportene under, med resultater for det enkelte helseforetak. Det er et strategisk mål i det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre å øke bruk av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring. Rapportene skal gjøre resultatene fra kvalitetsregistrene lettere tilgjengelig for helseforetakene.

Resultatene fra medisinske kvalitetsregistre ble offentliggjort 15. juni 2023 og denne rapporten er basert på resultater publisert på www.kvalitetsregistre.no og på årsrapporter for 2022 for alle godkjente nasjonale medisinske kvalitetsregistre. De fleste av de medisinske kvalitetsregistrene publiserer sine kvalitetsindikatorer på www.kvalitetsregistre.no. Her kan hvert sykehus, HF og RHF få en oversikt over resultatene fra kvalitetsregistre de rapporterer til.