Ansatte RAAO

  • Anders Tøndell: Seksjonsoverlege RAAO, allergolog, dr.med og spesialist i lungesykdommer
  • Børge Endre Haugen Østhus: allergolog og overlege hudsykdommer
  • Kristina Vensloviene: spesialist i lungesykdommer
  • Sveinung Larsen: overlege barnesykdommer
  • Vibeke Stenhaug Langaas: overlege immunologi- og transfusjonsmedisin
  • Toril Nilsen: overlege arbeidsmedisin
 

  • Liv Bjerke Rodal: Seksjonsleder sykepleie 
  • Laila Wehn
  • Anne Stine Fossum
  • Kristin Hjelmeland

Frida Hutha Sandnes​

Heidi Hove Bergmann

​Lena Brødreskift​
​​


Sist oppdatert 05.01.2023