Pasientkurs

Matallergi hos barn

Målet med pårørendekurset er å gi kunnskap og faglig råd om å leve med matallergi. Kurset er først og fremst for foresatte, men andre pårørende er velkommen om kurset er nødvendig for å ivareta barnet. Dere kan også invitere med en ansatt fra barnehage, skole eller helsestasjon.

Tid og sted

Når

Vil bli kunngjort i januar

Kursavgift: Kr. 100,- pr. person. Dette dekker lunsj, kaffe/te, frukt, kjeks og kopiering. Regning sendes ut i etterkant av kursdagen.

Påmeldingsfrist: (informasjon kommer senere) 

Du blir påmeldt kurset ved at fastlege eller legespesialist sender en henvisning, i barnets navn, til Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital.

Henvisninger settes fortløpende på venteliste, i januar/februar hvert år sendes kursinvitasjonen, program og lenke til påmelding i barnets navn via Helsenorge/HelsaMi. Kurset er først og fremst for foresatte,  men andre pårørende er velkommen om kurset er nødvendig for å ivareta barnet på en god måte. 
For en del barn/ungdom med kronisk/langvarig sykdom, kan det være av stor betydning at en ansatt i barnehage/skole, evt. helsestasjon/skolehelsesykepleier deltar på kurset for bedre å forstå og bidra til at de kan få en så god hverdag som mulig. Når foresatte mottar kursinvitasjon tar de kontakt med barnehage/SFO/skole evt. helsestasjon/skolehelsesykepleier, om det er ønske eller behov for at noen derfra deltar på kurset. Om noen derfra ønsker å delta sender de e-post til: LMSbarnungdom@stolav.no og ber om å få tilsendt kursinvitasjon til Matallergikurs

Reiseutgifter/overnatting for foresatte: Reise dekkes som ved poliklinisk konsultasjon/ innleggelse. Ta evt. kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515. Se info om reiseutgifter, kostgodtgjørelse og overnatting på www.helsenorge.no .

Deltagerbevis blir utlevert på slutten av kursdagen.

Søknad om opplæringspenger for foresatte/pårørende: Dvs. arbeidsgiver kan få refusjon via NAV, slik at arbeidstakere slipper trekk i lønn for å delta på kurs. Selvstendig næringsdrivende har også anledning til å søke. Se informasjon på www.nav.no/opplaringspenger. Der finner dere skjema for å søke om opplæringspenger, som sendes etter at dere har deltatt på kurset. Vi sender legeerklæring i barnets navn etter kurset er gjennomført. Dere finner den ved å gå inn på www.helsenorge.no eller www.helsami.no. Legeerklæring, kursprogram og deltagerbevis må vedlegges søknaden om dere søker om opplæringspenger.

Program kurs om matallergi hos barn

Tid og sted: St.Olavs hospital (informasjon om tid og lokale vil bli kunngjort i januar hvert år)

08:45 - 09:00

Registrering, kaffe/te

09:00 - 09:15

Velkommen, praktisk informasjon og kort om dagens program

09:15 - 10:00

Hva er matallergi? v/ Sveinung Larsen, overlege i barnesykdommer

10:00 - 10:10

Pause

10:10 - 10:45

Hva er matallergi? forts. og innledning til psykologiske aspekter v/ Sveinung Larsen, overlege i barnesykdommer

10:45 - 11:15

Psykologiske aspekter, allergifrykt, tolkning av symptomer og mestring v/ foredragsholder ikke avklart

11:15 – 11:30

Dialog/spørsmål til lege m. flere

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 – 13:15

Kosttilpasning ved matvareallergi v/ klinisk ernæringsfysiolog Frida Hutha Sandnes

13:15 – 13:35

Brukerinnlegg v/ ung voksen med matallergi fra småbarnsalder

13:35 - 13:50

Pause

13:50 – 14:35

Håndtering av allergier i barnehage og skole. Beredskap og behandling av alvorlig allergisk reaksjon v/ Liv Bjerke Rodal, sykepleier med spesialkompetanse

14:35 – 15:40

Dialog/spørsmål til sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Lege er også tilstede under denne bolken

15:40 – 16:00

Utfylling av evalueringsskjema og utlevering av deltagerbevis

 

Forbehold om endringer

En ung gutt som spiser frokostblanding