Legemiddelprovokasjon

Har du opplevd uønskede reaksjoner på en medisin og det er mistanke om allergi, er det ofte nødvendig å gjennomføre en provokasjon. Formålet med provokasjonen er å bekrefte eller avkrefte reaksjonen på medisinen, og eventuelt å finne sikre alternativ. Provokasjonen vil gjennomføres ved at du enten skal svelge medisinen, eller at du vil få den rett i blodet via en kanyle/veneflon. Dette vil du bli informert om på forhånd.

​​FØR

Du skal ha vært frisk de siste 1-2 ukene før provokasjonen. Om det er endringer i helsetilstanden din etter at du var hos oss sist, eller du har begynt på medisiner for høyt blodtrykk, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du skal ta de faste medisinene dine som vanlig, også medisiner mot astma eller KOLS. Før du kommer til poliklinkken bør du ha spist et lett måltid.

Provokasjonen vil ikke bli gjennomført dersom du er gravid, og du kan ikke ha med deg barn uten en voksen som kan se etter barnet.

UNDER

Provokasjonen starter med at sykepleier måler blodtrykk, puls, og gjør en pusteprøve. Dette blir gjentatt ved behov også etter provokasjonen. 

Dersom du skal få medisinen rett i blodet vil sykepleier legge inn en kanyle (veneflon) i hånden din. Denne blir fjernet før du forlater poliklinikken. Du får en eller flere doser medisin som blir gitt med om lag 30 minutters mellomrom. Etter at all medisinen er gitt, skal du observeres i poliklinikken i 60 minutter. Provokasjonen tar ca. 2-3 timer. 

Får du uønskde reaksjoner, vil dette bli behandlet med medisiner, og det kan være at observasjonstiden må forlenges. Du kan ikke forlate poliklinikken under provokasjonen.

ETTER

Du bør ta det med ro resten av provokasjonsdagen. Om du opplever reaksjoner i etterkant, ønsker vi at du tar kontakt med poliklinikken slik at vi kan dokumentere det i journalen din. 

Alvorlige senreaksjoner (fro eksempel pusteproblemer) er svært sjelden. Dersom dette skjer, må du kontakte oss umiddelbart. Etter kl. 15.30 må du ta kontakt med legevakt eller ringe 1 1 3.

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål, ring oss gjerne på telefon 72 57 13 14 på dagtid, mandag til freda​g. Vi kan også kontaktes på e-post: RAAO@stolav.no​​Sist oppdatert 11.08.2022