Prosjekter

Her finner du oversikt over våre prosjekter.

​​Prosjekt Kompetanseheving matallergi i primærhelsetjenesten

Prosjektet er et samarbeid mellom de fire RAAO og Helsedirektoratet, delfinansiert av Helsedirektoratet.

Prosjektmål

Oppnå en felles forståelse og praksis nasjonalt for håndtering av matallergi. Gjøre de nye anbefalingene for håndtering av nøtteallergi og annen matallergi i skoler og barnehager godt kjent og implementert i primærhelsetjenesten, og spesielt i skolehelsetjenesten.

Delmål

 • RAAO har en enhetlig tilnærming til, og opplæring av, primærhelsetjenesten.
 • Fastleger og helsesykepleiere har kjennskap til anbefalinger om matallergi i skoler og barnehager, og kunnskap til å gi pasientene sine råd, rettledning og henvisning videre ved behov.
 • Skolehelsetjenesten har kompetanse og ferdigheter til å følge opp anbefalninger om matallergi i skoler.
 • Skolehelsetjenesten har tilgang på enhetlig, kvalitetssikret materiell til hjelp i undervisning av personale på skoler og aktivitetsskoler/skolefritidsordning.
 • Skolehelsetjenesten har materiell til kvalitetssikring av individuelle planer for barn med alvorlig matallergi i skoler.

Tiltak

 • RAAO sitt sykepleiernettverk utvikler felles materiell på tvers av regionene.
 • Materiell til undervisning i skolehelsetjenesten kvalitetssikres gjennom RAAOs nettverk. 
 • Kompetanseoverføring til primærhelsetenesta gjennom Nidaroskongressen og Primærmedisinsk uke, og andre arenaer.
 • Strukturert kursing av helsesykepleiere og implementering av materiell.
 • Oppretting av regionsvise nettverk av helsesykepleiere som kan videreføre arbeidet lokalt.
 • Oppfølging av helsesykepleiernettverk blir samkjørt på tvers av regionene.


​Organisering

Det er opprettet et samarbeid med brukerrepresentanter fra LHL Astma og Allergi, Astma og Allergiforbundet og Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF for gjennomføring av prosjektet. Koordinatorene står ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Den første fasen for prosjektet ble avsluttet formelt i desember 2018, men videre finansiering fra Helsedirektoratet har gitt anledning til at arbeidet blir videreført ved RAAO og nettverket deres.


Sist oppdatert 28.06.2022