Veiledere for helsepersonell

Her finner du oversikt og lenker til nyttige veiledere og e-læringskurs.

​Praktisk veileder i allergivaksinasjon
Norsk kvalitetssikringsdokument for Allergenspesifikk immunterapi / Hyposensibilisering​ / Allergivaksinasjon.

 

Allergen immunterapi for pollenallergi
Det er utarbeidet en veileder for allmennpraktiserende lege. Veiledningen er utarbeidet av ØNH-avdelingen ved St.Olav.
 
Nasjonal veileder for praktisk anafylaksihåndtering
Anafylaksi innebærer mange utfordringer. Det er sjelden, opptrer akutt og uanmeldt, er vanligvis dramatisk og kan være livstruende. I hovedsak er veilederen myntet på helsepersonell innen alle omsorgsnivå som kan komme til å møte pasienter med anafylaktiske reaksjoner.
 
Praktisk veileder i håndtering av NSAID overfølsomhet
Medikamentgruppen NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) er en av de vanligste årsaker til rapporterte legemiddelutløste overfølsomhetsreaksjoner.
 
Praktisk veileder i håndtering av matallergi
Forekomsten av matallergier har vært økende. Riktig diagnostikk og behandling tidlig i sykdomsforløpet er viktig for å sette inn riktige tiltak og unngå unødvendige kostrestriksjoner og potensiell feilernæring. 

Råd for håndtering av matallergi​

Barn med matallergi skal være trygge og kunne delta i samfunnet på lik linje med andre barn. Barnehager og skoler bør støtte opp under barnets mestring av sin allergi tilpasset alder og utvikling, og som hovedregel ikke ha et forbud mot bestemte matvarer ved matallergi. Barnehager og skoler skal ha rutiner for håndtering av akutte og allergiske reaksjoner. Barnehager og skoler skal ha rutiner for hvordan allergiske reaksjoner forebygges, gjenkjennes og behandles, og for å gjøre alle ansatte kjent med rutinene​. Les mer: 

Sist oppdatert 16.08.2023